Rønvika Havn & Marina:

Bodøterminalen:

Molostua:

Sjøgata 1: Dette kamera vil være ute av drift frem til 31. mai 2020. Dette pga bygging av ny kai.