Næringsdrivende som har aktivitet på terminalkaia, kan få tilgang til innkjøring med et personlig ID-kort etter signering av taushetserklæring.

Besøkende får adgang ved å kontakte Bodø Havn direkte (tlf: 75 55 10 80), eller via Bodø Havneoppsyn (tlf: 908 98 020) på forhånd, eller ved ankomst. 

Adgang til ISPS-områder

ISPS (International Ship and Port facility Security code)-områder gjelder for fartøy med ISSC-sertifikat, og er adgangsbegrensede.

Besøkende til fartøyet meldes til havnevakta av skipet/representant for skipet.