I Norge fiskes årlig mellom 1,5 og 2,3 millioner tonn pelagisk fisk, hovedsakelig sild, makrell, kolmule, brisling og lodde. Tidligere ble disse artene i stor grad benyttet til produksjon av fiskemel og fiskeolje, men i dag går hoveddelen til konsumprodukter.

I Bodø har man tidligere hatt en komplett næringsklynge for pelagisk sektor, men i dag er det kun Bodø Sildoljefabrikk (Pelagia) som har produksjon av fiskemel og fiskeolje.