Kystfiskerne utgjør en viktig næring i regionen. Bodø Havn vil jobbe for å videreutvikle Bodøs attraktivitet som base for kystfiskerflåtens næringsvirksomhet.