Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport.

Nordland er i dag landets største laksefylke, og utsiktene er økt produksjon og eksport.

Bodø Havn vil arbeide for å fremme Bodø som knutepunkt for transport av fisk i kombinasjonen båt og jernbane.