Havnepromenade

Promenaden blir oppgradert fra Molorota til nedre torg. Promenaden vil være gjennomgående, men med varierende typer design. Selve kaikanten med bl.a. lyspullerter i galvanisert stål og livbøyer vil være den “røde tråden” i prosjektet. Dette sikrer også en fremtidig sammenheng i havnepromenaden etterhvert som etappene utføres. 

Moloen

Moloen er blant Bodøs best besøkte rekreasjonsområder, og ble bygget for å verne havna mot bølger og uvær. De første kravene om en molo kom under det store sildefisket på 1880-tallet. Etter mye diskusjon om plassering og bygningsmateriale, ble arbeidet påbegynt i 1892. Tolv år senere, i 1904, sto moloen ferdig.

Nyholmen

Nyholmen er et område på halvøya Burøya, kjent for Nyholmen Skandse og Nyholmen fyr. Nyholmen Skandse ble bygget i 1810 for å beskytte kornlagrene på Hundholmen mot britiske krigsskip under napoleonskrigene. Fortet ble nedlagt i 1835, og forfalt raskt før restaureringen startet på slutten av 1960-tallet. Nyholmen fyr sto ferdig i 1875, men ble lagt ned allerede i 1907 etter endringer i Bodø Havn. Fyret eies av Fortidsminneforeningen i Nordland, og ble fredet i 1999.