Bodø Havn disponerer store arealer, både i form av bygninger og utearelaer. I hovedsak befinner disse seg i området rundt Bodøterminalen som vist på kartet under.

Per tiden har Bodø Havn ingen ledige kontorlokaler.