Bodø Havns cruisesatsning vurderes å få positiv synergi med Hurtigrutens satsning på å videreutvikle sitt reiselivs-/cruiseprodukt.

Forretningsområdet cruise deler vi i fire segmenter:

1.      Ordinært cruiseanløp
2.      Snuhavn
3.      Vintercruise
4.      Hurtigruten
 

Overordnede mål:

•    Etablere Bodøregionen som stor og attraktiv cruisedestinasjon i Nord-Norge
•    Bli landsdelens ledende snuhavn
•    Etablere Bodøregionen som vintercruisedestinasjon
•    Etablere et velfungerende cruisenettverk for Bodøregionen