(Listen nedenfor er ikke uttømmende, og andre aktører finnes)

 

Skipsagenter

Nor Lines: Tlf 75 50 71 40. Epost: norlines@norlines.no

Bodø havneservice: Tlf 905 88 343. Epost: bodh@online.no

 

Skipselektronikk

Elektro AS: Tlf 75 50 37 00. Epost: firmapost@elektro.no

Ramotech AS: Tlf. 950 71 281 / 917 77 833. E-post: post@ramotech.no

 

Automasjonstjenester

Nordkontakt AS: Tlf 75 55 05 00. Epost: firmapost@nordkontakt.no

 

Skipsmekanikk

Rapp Marine: Tlf 75 55 01 00. Epost: office@rapp marine.com

Kr. Eilertsen AS: Tlf 75 50 40 00

 

Redskap og utstyr

Løvold Tools: Tlf 75 50 44 99. Epost: tools@lovold.no

Julius Jakhelln AS: Tlf 75 55 14 00. Epost: post@juliusjakhelln.no

 

Kulde -og kjøleservice

Multi Kulde AS: Tlf 75 52 88 22. Epost: mikael@multikulde.no

 

Hydraulikk

Maskinering AS: Tlf 75 50 64 00. Epost: firmapost@maskineringas.no

 

Sveis

Maskinering AS: Tlf 75 50 64 00. Epost: firmapost@maskineringas.no

Nystad Sveis og Mekaniske AS: Tlf 915 95 858