Styret har følgende representanter:

Inger Hilde Tobiassen, styreleder. Varamedlem, Lisa Marshall

Cato Henriksen, nestleder. Varamedlem, Remi Skipnes

Ellisiv Løvold, styremedlem. Varamedlem, Tommy Wisth

Malin Johansen, styremedlem. Varamedlem, Bernt Aanonsen

Arild Nohr, styremedlem. Varamedlem, Caroline Gjestemoen

Svein Møllersen, Styremedlem (Nordlands Fylkeskommunes representant). Varamedlem, Stian Hiis Bergh

Erlend A. Willumsen, Styremedlem, Ansattevalgt representant. Varamedlem, Mads-Olav Rønning

 

Innkallinger og Protokoller

Under dokumenter legges innkallinger med sakspapirer, samt protokoller etter styremøter.