Velg Sjøveien er en kampanje som går langs hele kysten hvor den enkelte havn inviterer næringslivet og transportører for å diskutere sjøtransportens utfordringer og muligheter. 


I Bodø møttes nærmere 40 interesserte til frokostseminar i Næringslivets Hus for å høre presentasjoner fra blant annet Norlines, North-Sea Container Line, Polar Quality, ASKO, Bodø Havn, NHO Tranport & Logistikk og Cargo Net. 

Velg Sjøveien er en serie arrangementer som startet opp i Oslo den 22. mai og som skal arrangeres på 15 steder langs kysten før kampanjen avsluttes den 20. oktober på Gardermoen under årets Transport & Logistikk-konferanse. Lokal arrangør i Bodø er Bodø Havn. På www.velgsjoveien.no kan du lese mer om kampanjen "Velg Sjøveien".