Ekstremværet Elsa sørger for svært høy vannstand langs store deler av kysten. I Bodø og omegn er det satt oransje farenivå, noe som betegner stor fare. Vannstanden ventes å være på det høyeste tirsdag 11. februar kl. 14:00, med en vannstand på 4 m. Dette i kombinasjon med liten kuling 11-12 m/s fra vest-sørvest kan gi større utfordringer, spesielt for båter som ligger fortøyd ved faste kaier i sentrum av Bodø samt løsøre på kaikanten dersom vannet slår inn over kaia. Sist gang vannstanden var målt til noe tilsvarende var i 2014, men da var det vindstille forhold. 

Bodø Havn har hatt en gjennomgang i en intern beredskapsgruppe og tiltak er iverksatt fortløpende. Løse gjenstander i havna sikres og Bodø Havns driftsavdeling vil også følge opp og gjennomføre regelmessige sjekkrunder det kommende døgnet. Båteiere ved faste kaier oppfordres til å se ekstra godt etter fartøyene sine, og fortløpende vurdere situasjonen. 

Trafikkavviklingen i havna er ventet å gå som normalt, men man vil kunne oppleve at fartøy blir liggende noe høyt. Det er planlagt cruiseanløp fra AIDAcara i tidsrommet kl. 08:00-18:00 på Terminalkai Sør. Det er ikke ventet at anløpet vil by på store utfordringer, ettersom denne kaien er en del høyere enn kaiene i sentrum.

Vannstanden er ventet avtagende fra kl. 14:00 og er tilbake til normalt nivå ca. kl. 18:00. 

Bodø Havneoppsyn kan kontaktes på telefon 9089 8020 dersom man observerer noe man trenger å melde fra om i havna.