Ekstremværet Frank sørger for ekstremt kraftige vindkast langs store deler av kysten. I Bodø og omegn er det satt rødt nivå, noe som betegner ekstrem fare. En kan vente øst- og sørøstlig storm med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50 m/s. Dette i kombinasjon med temperaturer ned i -10 til -15 grader på utsatte steder vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.

Det ventes at vinden øker torsdag 21. januar kl. 13.00, men at den vil avta igjen fredag 22. januar kl. 13.00.

Bodø Havn har hatt en gjennomgang i en intern beredskapsgruppe og tiltak er iverksatt fortløpende. Løse gjenstander i havna sikres og Bodø Havns driftsavdeling vil også følge opp og gjennomføre regelmessige sjekkrunder det kommende døgnet. Båteiere ved faste kaier og brygger oppfordres til å se ekstra godt etter fartøyene sine, og fortløpende vurdere situasjonen. 

Bodø Havneoppsyn kan kontaktes på telefon 90 89 80 20 dersom man observerer noe man trenger å melde fra om i havna.