Navn: Steffen Langnes
Fartstid i Bodø Havn: 4 måneder
Stilling: Fagarbeider

Hovedoppgaver: Loader og vedlikehold av kjøretøy


Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?
Arbeidshverdagen min er i stor grad varierende. Det vil nesten være lettere å forklare hva vi ikke gjør, for vi gjør så utrolig mye forskjellig. Men det går mye i planlegging og gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver på havneområdet. En dag kan det være utskiftning av vinduer ved et av byggene våre, mens en annen dag kan det være at vi drar ut med havnebåten, Solvik, for vedlikehold av distrikskaiene eller søppelhenting i Væran. Det er med andre ord ingen dag som er helt lik.

I sommer gikk Bodø Havn til anskaffelse av en loader – handlingsutstyr for fly. Bodø Havn står som eiere at utstyret, mens Widerøe har ansvar for driften. Jeg er den fra Bodø Havn som fikk ansvaret for loaderen. Ansvaret innebærer at jeg skal påse at loaderen fungerer som den skal, at sertifiseringer blir fulgt opp, og at det blir gitt opplæring til de som skal bruke utstyret i hverdagen. Ellers må jeg sørge for at havnebilene er i kjørbar stand og eventuelt utbedre feil på kjøretøyene.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?
Jeg hadde lyst på nye utfordringer og større variasjon i arbeidshverdagen. Stillingsutlysningen til Bodø Havn virket spennende, så da sendte jeg inn en søknad. Jeg var litt usikker på hva jeg gikk til da jeg søkte på jobben, men jobben har vist seg å være bedre enn forventet.

Hva er Bodø Havn for deg?
Da jeg begynte i jobben i Bodø Havn var jeg hverken kjent med organisasjonen eller driften. Jeg så for meg at det var litt snekring på kaier og mindre vedlikehold. Det som overrasket meg mest da jeg startet i jobben var at Bodø Havn forvalter enorme mengder med eiendom og areal. Etter å ha jobbet i havna i noen måneder, vil jeg si at Bodø Havn for meg er Væran, Rønvikleira og Moloen. Det er en bedrift som inkluderer både land- og sjøsiden.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn….
Er at det er stor variasjon i arbeidsoppgavene. Arbeidsmiljøet er godt og det er gode arbeidskollegaer. Jeg ser også på gunstige og fleksible arbeidstider som et stort pluss.