Våren 2018 inngikk Bodø Havn og Bopro et samarbeid om søppelhåndtering på havneområdet. Samarbeidet innebærer at Bopro utfører ukentlige runder, fra Nyholmen til Rundholmen ytterst på Moloen, for innsamling av søppel.

Skape meningsfylte hverdager
Bopro AS er en moderne produksjons- og opplæringsbedrift som eies av Bodø Kommune, og drifter tiltaket «varig tilrettelagt arbeid» etter avtale med Nav. Virksomheten blir ansett som en aktiv og engasjert pådriver i samfunnsbaserte aktiviteter, med fokus på å gjøre samfunnet bedre for alle. Ved å tilrettelegge for den enkelte arbeidstaker bidrar Bopro til at enkeltindivider får brukt sin restarbeidsevne og dermed skape meningsfylte hverdager.

For Bodø Havn er det viktig å ta et samfunnsansvar som bidrar til fellesskapets gode. Samarbeidet med Bopro er et tiltak som gir ringvirkninger utover Bodø Havn, og som er med på skape muligheter. I en hektisk hverdag er det enkelte oppgaver Bodø Havn hverken har tid eller ressurser til å utføre. En utfordring for havna er de store mengdene med søppel som skal håndteres. Bopros søppelhåndtering blir således ansett som en verdifull tjeneste for havna. Bodø Havn får bukt på en utfordring som det ikke er kapasitet til å løse internt, og Bopro får flere arbeidsoppgaver å tilby sine ansatte. 

Skryt for godt arbeid

Søppelhåndteringen for Bodø Havn blir utført av to faste arbeidere fra Bopro – Svenn-Idar og Eivind. Vi møtte Eivind og Svenn-Idar på en av rundene sine i havna. Begge to har jobbet flere år i Bopro, og anser seg som to av Bopros veteraner. En ting de er enig om, er at Bopro er en flott arbeidsplass som begge stortrives i. De skryter hemningsløst av varierte arbeidsoppgaver, godt sosialt miljø og en fleksibel og tilpasningsdyktig arbeidsplass.

For halvannet år siden fikk Svenn-Idar i oppgave å håndtere søppelet langs havneområdet. Dette er en oppgave han har trivdes godt med. «Det er morsomt å komme seg litt ut, kjøre bil og passe på at havna ser fin ut» forteller Svenn-Idar. Et halvår inn i samarbeidet ble Eivind med på laget. Siden har guttene jobbet sammen på rundene som gjennomføres to dager i uken. I sommermånedene merkes et ekstra stort trykk, da trappes rundene opp til fem dager i uken. Ekstra bistand blir da satt inn fra Bopro, for å klare å håndtere den økte mengden med søppel som oppstår i høysesongen.

Svenn-Idar forteller at det beste med å jobbe med søppelhåndteringen er at det er en annen måte å jobbe på, enn det de har vært vant med. I tillegg får man møte og snakke med mange forskjellige folk. Om det skulle oppstå problemer har de god dialog med gutta på driftavdelingen i Bodø Havn. Eivind trekker frem Geir som den de har hatt tettest dialog med. Og følger opp med å fortelle at det er god kommunikasjon med havna.

Flere av de som jobber på havneområdet har lagt merke til de to guttene som håndterer søppelet som blir lagt igjen på området. De holder ikke tilbake på noe og skryter av de to flotte karene. Det blir sagt at de er ufattelig flinke, blide, fornøyde, oppgavebevisste og dyktige i jobben de gjør. Tilbakemeldingene tar Eivind og Svenn-Idar imot med et stort smil.

Mer miljøbevisst
Gjennom jobben med søppelhåndtering har guttene blitt mer miljøbevisste, og nå kan de finne på å plukke søppel utenom jobben også. «Vi har ingen planet B. Jeg har blitt mer bevisst på søppel og plast som ligger i veikanten etter at jeg begynte å jobbe med søppelhåndtering langs havneområdet» forteller Eivind. Tidligere i år deltok Eivind og Svenn-Idar på strandrydding langs Rønvikleira sammen med resten av gjengen fra Bodø Ved. Det var mye søppel som ble samlet sammen, og til sammen brukte gjengen 2-3 dager på oppryddingen. Både Svenn-Idar og Eivind poengterer viktigheten i jobben de gjør. De er med på å skåne miljøet og de gjør det trivelig for folk å ferdes langs havneområdet.

På rundene, som strekker seg fra Nyholmen til Moloen, har de gjort mange underlige funn. Eivind forteller om et stort fiskehode han fant tidligere i år. Han nevner også en drill som et av de merksnodige funnene han har gjort på rundene. Svenn-Idar følger opp med å fortelle om et hagebord, en støvsuger og en bilstol som har blitt funnet langs havneområdet. Heldigvis sørger guttene fra Bopro for at denne type søppel ikke blir et allment skue.

 

SAMMEN SKAPER VI MULIGHETER