Norges Miljøvernforbund avd. Bodø har de siste ukene påtatt seg et prosjekt som går ut på å rydde søppel fra yttersiden av Moloen. Dette er avfall som man gjerne ikke ser når man tar en spasertur langs Moloen, da det er godt bortgjemt innimellom steiner. Dessuten er det Moloens ytterside og dermed et område som ikke blir enset ved spaserturer. Likevel er det en viktig jobb som gjøres, for selv om det er avfall som verken du eller jeg kan se, er dette avfall som vil kunne påvirke dyrelivet direkte. Derfor er det fint at man har engasjerte organisasjoner sånn som Norges Miljøvernforbund som på eget initiativ påtar seg oppgaver som bidrar til trivsel både på land og under vann.

Avhengig av gode samarbeidspartnere

Norges Miljøvernforbund er en frivillig miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993. Organisasjonen anser seg om den mest aktive frivillige organisasjonen innenfor miljø i Norge, og jobber aktivt for miljøsaker lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fokuset deres er å drive aktivt, effektivt og pågående miljøvernarbeid.

Les mer om Norges Miljøvernforbund her: www.nmf.no

Store deler av driften er styrt av frivillighet og forbundet er derfor avhengig av aktive medlemmer, men også av sponsorater og samarbeid med næringslivet. Norges Miljøvernforbund avd. Bodø består i all hovedsak av to ansatte, deriblant leder for avdeling Bodø, Aksel Hernes.

-Vi er avhengige av sponsormidler og samarbeid med bedrifter for å få ting til å gå rundt. Derfor er det så viktig at vi tar jevnlige runder med ulike aktører for å synliggjøre NMF og den jobben vi gjør, forteller Aksel Hernes.

I forbindelse med Moloenprosjektet har de inngått en avtale med Iris Salten, hvor Iris henter avfallet som er samlet sammen og tar seg av videre håndtering av avfallet. I tillegg har Lars Monsen Store/Komplett Fritid bidratt med gode priser på nødvendig utstyr som de har måtte gå til anskaffelse av.

1 tonn avfall på 10 timer
Ryddeprosjektet langs Moloen ble påbegynt ved månedsskiftet mars/april og ventes å fortsette utover våren og sommeren.


-Så snart vi er ferdig med yttersiden av Moloen kommer vi til å jobbe oss utover mot Breivika, forklarer Aksel Hernes. 

Det venter fortsatt en god del timer langs Moloen før ryddingen ut mot Breivika kan påbegynnes. Jobben som allerede er påbegynt er omfattende. Yttersiden av Moloen består av store steiner som nærmest fungerer som søppeloppsamler. Plastbasert avfall som flasker, garn, nylon og annet fiskeutstyr samler seg opp sammen med drivved og tjorer seg fast innimellom steinene. Dette skaper utfordrende arbeidsforhold for NMF avd. Bodø.

-Det tar fem sekunder å kaste ut et garn, men tre timer for oss å få det løst når det har tjoret seg fast i steinene ved Moloen, forteller Aksel Hernes noe frustrert.

Med vadere og vadesko balanseres det på steinene bortover Moloen, en jobb som er godt egnet for de mest erfarne klatrerne. Det krever smidighet for å få gjort en grundig jobb, for ved de smaleste områdene må det både klatres og krypes for å komme til. Jobben er veldig væravhengig og må ofte deles opp i løpet av dagen avhengig av den enkelte dags værmelding. I løpet av en samlet økt på 10 timer har NMF avd. Bodø samlet sammen hele 1 tonn avfall fra et lite område på knappe fem meter.

-Vi kommer til å stå på for å få vekk avfallet som har samlet seg opp her gjennom mange år. På denne måten kan vi være i forkant til neste sommer, forklarer Aksel Hernes engasjert.


For håpet til NMF avd. Bodø er at dette skal bli et årlig oppryddingsprosjekt sånn som strandryddingen er.

Drømmer om egen strandryddebåt
En gang i året reiser NMF nasjonalt med MS Miljødronningen, NMF’s egen katamaran, langs kysten av Norge for å gjennomføre en nasjonal ryddeaksjon, strandrydding. En aksjon hvor folk fra NMF og engasjerte frivillige tar i et tak for å samle inn marint avfall langs Norges langstrakte kystlinje. Dette er en ordning som NMF avd. Bodø deltar på årlig. I tillegg til NMF’s nasjonale strandryddeaksjon er NMF avd. Bodø fast deltaker ved strandryddeaksjonen til Iris Salten.

NMF avd. Bodø berømmer strandryddeaksjonene som setter et viktig tema på dagsordenen og som engasjerer folk til å delta for å samle inn marint avfall. Ordningene er viktige tiltak for å redusere plastmengden i naturen. NMF avd. Bodø gjennomfører gjerne egne ryddeaksjoner utenom strandryddesesongen, men innrømmer at det er vanskelig å komme seg til øygruppene og skjæregårdene utenfor Bodø. Det er nettopp derfor de har satt seg et mål om å gå til anskaffelse av en egen båt som kan brukes til å reise ut til øygruppene og skjærgårdene utenfor Bodø. For ved å ha en egen båt kan oppryddingen skje mer regelmessig.

-Noen ganger i året er ikke nok. Det er masse plast langs kystlinjen, blant annet i Væran. Såpass mye at noen få ryddeaksjoner ikke er tilstrekkelig. Målet vårt nå er derfor å få nok midler til at vi kan gå til anskaffelse av en liten båt. Det vil gjøre det lettere å komme seg ut til Væran for regelmessige ryddeaksjoner, sier Aksel Hernes, før han legger til, - vi kommer til å starte en vippsaksjon så kan de som ønsker å bidra vippse over en liten symbolsk sum.