Videre ventes 2 moduler til for å å komplettere flytemoloen som totalt blir på 150 meter. Jobben med de 3 delene forventes å være ferdigstilt før jul.