I sommer ble det vedtatt i havnestyret at Bodø Havn skulle utvikle en ny og mer fremtidsrettet og moderne profil. Oppdraget med å jobbe med dette ble gitt til Bodøselskapet Riktig Spor AS og de startet arbeidet sitt med en workshop som involverte alle ansatte i Bodø Havn. Det har vært gjennomført en spennende prosess frem mot lanseringsdato og en prosjektgruppe bestående av ansatte fra ulike avdelinger i havna har tatt aktivt del i prosessen siden dag én.

For Bodø Havn har det vært viktig å ha med personer i prosjektgruppen med variert bakgrunn og erfaring. Dette for å sørge for en god prosess med gode diskusjoner og for å få en god forankring i organisasjonen.

Arbeidet med ny profil har vært ledet av markeds- og utviklingssjef i Bodø Havn, Erlend Willumsen. Han understreker at arbeidet med ny profil er omfattende og ikke noe som har vært tatt lett på:
- Bodø Havn har hatt en logo som mange har et nært forhold til. Den har en tydelig tilknytning til det maritime gjennom ankeret og til vår eier gjennom at byvåpenet har vært sentralt. I vår nye profil har vi forsøkt å i større grad peke på vår rolle som knutepunkt samtidig som vi har vi ønsket ta inn både maritim og arktisk symbolikk. En av rammebetingelsene har vært at vi ikke har kunnet benytte byvåpenet i vår nye logo da dette ikke er i tråd med gjeldende regler og retningslinjer for bruk av byvåpen i Bodø.

For mange er det knyttet mye historie og følelser til den gamle logoen og profilen vår, og det vil kanskje kunne kjennes både sårt og fremmed når vi nå skifter drakt. Den nye profilen er et ledd i en prosess for å modernisere og utvikle organisasjonen Bodø Havn, og derfor er endringen av profil og logo et steg i en retning som gir oss noe å strekke oss etter og som tar oss et steg videre.

Havnedirektør Kjersti Stormo er stolt av den nye profilen til Bodø Havn: - Gjennom vår nye profil ønsker vi å fremstå fremtidsrettet og moderne og jeg er spesielt godt fornøyd med at vi har klart å etablere en enkel profil samtidig som den har en symbolikk som representerer det Bodø Havn står for. Jeg synes at vi i vår nye logo ser både det arktiske, det maritime og knutepunktet Bodø havn.

Bodø Havn har som visjon å være en attraktiv havn i nord. I det ligger det at vi skal være åpen, kyndig og fremtidsrettet. En endring i den visuelle profilen til en profil som er mer i tråd med visjonen og verdiene til Bodø Havn har blitt ansett som en nødvendighet. Det har likevel vært viktig for oss at logoen skaper kjente assosiasjoner for målgruppene våre.

Julie Lian er trainee i Bodø Havn og har vært sentral i prosessen med å utarbeide den nye profilen:
- Elementer som knutepunkt, kompass, båtmannsknop, nordstjernen og Bodøs skyline står sentralt i den nye profilen. Det forteller noe om hva vi er, hvem vi er og hvilken lokasjon og tilhørighet vi har. Men kanskje viktigst av alt er det elementer som står mange nært, og som kommer godt til uttrykk i den nye logoen vår. Dette har vi forsøkt å illustrere i en animasjon som viser bakgrunnen til elementene i logoen, avslutter Lian.