Navn: Tore Sannes
Fartstid i Bodø Havn: 8 år
Stilling: Trafikkinspektør

Hovedoppgaver: Havnedatasystem, avviksrapporteringssystem og den operative trafikken inn og ut av havna – minste til største fartøy

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?
Arbeidshverdagen min er veldig variert. Mange av arbeidsoppgavene utføres daglig, men likevel varierer innholdet fra dag til dag. Hovedfokuset er hele tiden å finne gode løsninger på utfordringer.

Jeg går over logger fra vaktselskapet, registrerer ankomstmeldinger fra skip og registrerer nye fartøy og kunder – eier/agent/rederi – både for private båter og næringsbåter, men mest næringsbåter. I tillegg skal jeg sørge for kommunikasjon og tilrettelegging for skipsanløp før, under og etter et besøk. Det går blant annet ut på plassering av skip på egnet kai i forhold til skipets dimensjoner, bestilling av tjenester som strøm og vann, fakturering og ISPS hensyn. Jeg fører også statistikk over gods som kommer inn og går ut av havna.

I tillegg til kontorarbeidet jobber jeg mye ute i felten. Jeg gjennomfører daglige sjekkrunder i havna. På sjekkrundene har jeg fokus på avviksrapportering, og feil og mangler registreres i avviksrapporteringssystemet vårt. På rundene er jeg også i kontakt med kunder – både de som har fast båtplass og de som er gjester i havna. Er det problemer tas de hånd om fortløpende. Det er stort fokus på at problemstillinger og utfordringer skal ivaretas og løses.

Ellers når vi har cruisebesøk er jeg involvert i planegging, tilrettelegging og tjenestebestilling, samt er med på fortøyningen av skipet.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?
Jeg har alltids vært lidenskapelig interessert i båt, friluftsliv langs kysten og havet generelt. I tillegg har jeg vokst opp med sjølivet og syntes det maritime miljøet i havna virket spennende. Jobben i havneoppsynet virket interessant, tjenesten spennende og miljøet bra.

Hva er Bodø Havn for deg?
Bodø Havn for meg er en attraktiv arbeidsplass i utvikling, som byr på stadig nye utfordringer og arbeidsoppgaver. Det er et knutepunkt for skipstrafikk, hurtigbåter, ferger, Hurtigruten og oppdrettsnæringen. Et rekreasjonsområde for folk og båt, og et yndet område for Bodøfolket å ferdes i – med Moloen, Skandsen, Indre havn, Rønvik Havn og Marina og Havnepromenaden.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn….
Er at det er så stor variasjon i arbeidshverdagen, at man får være ute i havna å jobbe operativt og være i kontakt med alle typer mennesker/kunder. I tillegg får man Bodøs beste kontorutsikt!