Som et ledd i tiltak for å begrense smitte av koronaviruset har Regjeringen vedtatt å stenge norske havner for internasjonal passasjertrafikk fra mandag 16.03. kl. 08.00. Det medfører at det blir et opphold i deler av passasjertrafikken fremover og at de to planlagte cruiseanløpene denne uken utgår. Det samme gjelder for cruisetrafikken i ukene fremover. Huritgruten, ferger og hurtigbåter vil gå i normal rute for å transportere lokale passasjerer, gods og medisiner.

Det kommer frem av pressemelding nr. 28 - 2020 at all transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt og at havner holdes åpne for slik trafikk, men med restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell ombord fartøy. Levering av gods og varer via sjøveien vil således fortsette som tilnærmet normalt i Bodø havn.

Les også: Koronavirus – tiltak i Bodø Havn