Navn: Julie Simonette Lian
Fartstid i Bodø Havn: 1,5 år
Stilling: Trainee

Hovedoppgaver: Innholdsproduksjon sosiale medier, miljøplan og godsstatistikk

Hva er Bodø Havn for deg?
Oppfattelsen min av Bodø Havn har endret seg med tiden jeg har vært i havna. Før jeg begynte i Bodø Havn assosierte jeg Bodø Havn med småbåthavna. I dag ser jeg så mye mer. Det er arealer som strekker seg gjennom hele byen, det er driftsavdelingen som holder kaiarealer, havnepromenade og molo vedlike og havneoppsynet som farter i bilene rundt omkring i sentrum. Det er på mange måter byens pulsåre.

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?
Jeg styrer stort sett min egen arbeidshverdag, men vil si at arbeidshverdagen varierer i stor grad.

Som ansvarlig for kommunikasjon på de digitale flatene må jeg hele tiden sørge for at det er kontinuitet og jevnlige oppdateringer. Det krever at jeg holder meg oppdatert på det som skjer i havna og sørger for at store deler av havnas aktivitet dokumenters. Jeg deltar mye ute i «felten» både for å få innsikt og å dokumentere det som skjer. Ellers går det en del tid til planlegging, artikkelskriving og fotografering.

I tillegg til innholdsproduksjon på sosiale medier jobber jeg for tiden med havnas miljøplan. Dette er en plan som skal si noe om hvilke tiltak vi benytter oss av, i dag og i fremtiden, for å minimere miljøutslipp og sørge for at vi er så miljøvennlige som ei havn kan være. Den skal også si noe om hvordan vi jobber for å nå et utvalg av FNs bærekraftsmål. Det er et dagsaktuelt tema og en veldig spennende oppgave å få jobbe med.

En annen oppgave jeg har ansvar for er anløps-, gods- og passasjerstatistikk. Statistikkarbeidet innebærer registrering av antall anløp, mengde gods og antall passasjerer som kommer inn i og går ut av havna. Dataen loggføres og settes så inn i et system slik at vi hele tiden kan holde oss oppdatert på endringer som skjer fra måned til måned og år til år. Dette er viktige data som danner grunnlag for mye av markedsarbeidet vårt.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?
Det var ganske tilfeldig at jeg endte opp i Bodø Havn. Da jeg avsluttet studiene mine våren 2018 søkte jeg på Trainee Salten, hvor jeg gikk videre til en intervjurunde. En av bedriftene som var til stede under intervjuet var Bodø Havn. De ønsket å ha meg som trainee over en to årsperiode, og sånn endte jeg opp i Bodø Havn.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn….
Er at det er en bedrift i endring. Det skjer mye og det er mye å sette seg inn i. Jeg kan heller ikke klage på arbeidsmiljøet i havna – det er et utrolig godt miljø med flotte kollegaer.