Kjære venner og samarbeidspartnere av Bodø Havn.

Vi er i ferd med å avslutte et spennende år. Året startet med mye uvær og en dag i februar var vinden så sterk at TV2 hadde et lengre innslag fra havna vår. Mye vær var også hovedårsaken til at 8 cruiseanløp ble kansellert denne vinteren. Det har vært gjort mye reparasjon og vedlikehold etter uværet både i Rønvik Havn og Marina og på Ambulanseflåten. Når det gjelder større vedlikeholds- og investeringsprosjekt, har vi jobbet med å få vedtatt og planlagt nye landstrømsanlegg på 4 kaiavsnitt samt bygging av kai rundt Sjøgata 1. Begge disse prosjektene skal gjennomføres i 2020. Vi har også fått oss nytt havnedatasystem i 2019, noe som skal gi oss bedre oversikt og lettere håndtering av alle forhold rundt anløp av skip. Mange forskjellige skip har anløpt Bodø i 2019, men det gjorde inntrykk da vi i august hadde inne 3 cruiseskip samtidig. Da det ene skipet dro, kom det 4. cruiseskipet inn. All honnør til alle på land som gjorde dette mulig, og til alle som sørget for at Bodø og Salten ble en god opplevelse for våre gjester. I sommer etablerte vi et samarbeid med dykkertjenesten til Bodø kommune. Dette har gitt gode synergier både i bruk av utstyr og i utførelse av oppgaver. Bodø Havn har også bidratt med innkjøp av loaderutstyr slik at større fly kan lande i Bodø. Denne anskaffelsen kan være viktig både i beredskapssammenheng og for å kunne trekke til seg turister og frakte ut gods fra Bodø.

I begynnelsen av januar skal Bodø Havn presentere sin nye profil. Vi har ikke lenger anledning til å ha byvåpenet i vår logo, og har derfor gjennomført en prosess for å utarbeide ny logo for havna. Våre ansatte, venner og samarbeidspartnere har et forhold til vår etablerte logo. Når denne nå skal erstattes, har vi valgt å tenke nytt, og vi håper at den nye profilen blir godt mottatt når den lanseres.


Alle vi i Bodø Havn ønsker å takke for et godt samarbeid i 2019.