I samarbeid med Oslo og Tromsø går Bodø Havn i gang med et spennende prosjekt om digitalisering av havnedata. Det har nærmest blitt en trend for bedrifter å digitalisere ineffektive arbeidsprosesser og den maritime næringen er intet unntak. Med midler på i overkant av to millioner fra Kystverket skal prosjekt HavneGEOdatabase igangsettes. Resterende to millioner bidrar deltagerne med selv. Det er Grieg Connect, leverandør av Shiplog og Portwin, som er engasjert til å utvikle og etablere den digitale plattformen til havnedataen.

- Prosjektet HavneGEOdatabase vil bidra til økt sikkerhet og kvalitet i den dataen vi deler. I tillegg vil det bidra til økt innovasjon og kunnskapsdeling, samtididig som kostnadene reduseres, forteller Morten Nydal prosjektansvarlig i Bodø Havn, før han legger til – på sikt håper vi at det vil gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig og bidra til økt sjøtrafikk.

Effektiviserer og forenkler prosesser
Havnene tilbyr mange tjenester og fasiliteter, og med prosjektet HavneGEOdatabase opprettes en digital plattform som forenkler informasjonsinnhentingsprosessen.


- Prosjektet skal bidra til at all data blir samlet i et system, istedenfor at dette er spredt. Dette er med på å forenkle prosessen for aller parter og gjør informasjonsinnhentingen enklere, forteller Morten Nydal.

Prosjektet vil gi betydelige ringvirkninger for alle parter som er involvert i havneoperasjoner; eksterne aktører vil kunne innhente viktig informasjon ved et tastetrykk og interne ressurser som tidligere har måtte lagt i betydelig med tid for å innhente viktig datagrunnlag, kan nå bruke tiden sin på en annen måte.

- Eksterne aktører og andre interessenter trenger ikke lenger ta kontakt med oss for å innhente teknisk data. Det er tid og ressurser spart for begge parter, og som kan brukes på andre områder, forklarer Morten Nydal.

En felles plattform for alle havnene i Norge
Bakgrunnen for prosjektet er at teknisk data og tjenesteinformasjon er i dag spredt, og at denne informasjonene forvaltes ulikt i havnene. Det er informasjon som har bygget seg opp igjennom årene, faktisk så mange år at noe av dataen er å finne i form av håndskrevne rapporter og tegninger på rull. Ved å samle all data på en plattform sikrer man at all informasjon tilgjengeliggjøres for alle som har nytte av den i sitt arbeid, havnas kunder så vel som brukere.


- Informasjon om blant annet fortøyningspunkter, fendere, kai avsnitt, redningsbøyer og strømskap blir samlet på en plattform hvor man kan innhente informasjon fra alle havnene i Norge. En felles plattform vil bidra til å dekke informasjonsbehovet ved mange havneoperasjoner, forklarer Morten Nydal.

Effektivisering og digitalisering er satt høyt i Bodø Havns strategiplan og ved å ta del i dette prosjektet er havna med på å dra lasset i riktig retning. Samtidig får man fjernet noe av den manuelle jobben som ofte må gjøres flere ganger, avhengig av hvem som forspør informasjonen. Således er det naturlig at Bodø Havn går inn i prosjektet.

Prosjektet HavneGEOdatabase løper til november 2020.