Denne uken starter arbeidet med kaien der Hurtigruten inntil nå har hatt sitt anløp. Det skjer i forbindelse med Kystverket sitt arbeidet med utdypingen av innseilingen inn til Bodø. Dette medfører at Hurtigruten fra 9. februar vil ligge ved den nye Terminalkai sør.

- Området ved terminalkaia vil være et anleggsområde fram til senhøsten/vinteren 2017, og dette er grunnen til denne midlertidige løsningen, sier Erlend Willumsen i Bodø havn.

Ingen større endringer

Flyttingen vil ikke medfører vesentlige endringer for hverken reisende eller besøkende, annet enn at Hurtigruten nå vil ligge nærmere sentrum. Godshåndteringen vil heller ikke endres.

- Det blir ingen endringer for dem som skal hente eller levere gods. De skal fremdeles benytte seg av Norlines ved Bodøterminalen, akkurat som tidligere, sier Willumsen.

For besøkende til Hurtigruten, vil det finnes rundt ti gjesteparkeringsplasser på det nye kaiområdet.