Navn: Geir Lorentzen
Fartstid i Bodø Havn: 8 år
Stilling: Fagarbeider / Ass. PFSO

Hovedoppgaver: Brannvernleder, grøntareal, søppeldeklarasjon


Hva er Bodø Havn for deg?
Med årene har oppfattelsen min av Bodø Havn endret seg. Da jeg startet i havna hadde jeg lite til ingen kunnskap om Bodø Havn. I dag ser jeg på Bodø Havn som en fin arbeidsplass som forvalter store arealer fra Nyholmen til Moloen.

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?
Arbeidshverdagen min er veldig variert, og ofte skifter det mellom ulike arbeidsoppgaver i løpet av dagen. I løpet av en dag kan jeg for eksempel jobbe med utskiftning av utelys på havnepromenaden, fortøyning av cruiseskip som kommer til havn og reparasjoner av porter.

Langs havneområdet har vi en del grøntareal som skal beplantes på våren og vedlikeholdes gjennom sommeren. Det er mitt ansvar å koordinere og følge opp disse arealene. Beplantingen av områdene settes ut til Bodø Kommune, mens vi tar oss av plenklippingen selv. Jeg har også ansvar for å følge opp Bopro, som vi har en avtale med om søppelhåndtering. Dette innebærer å svare på eventuelle spørsmål og sørge for at alt utstyret Bopro trenger er tilgjengelig.

Les mer om samarbeidet med Bopro

Når vi får inn diverse avfall fra båter og skip må jeg påse at avfallet blir deklarert. Dette er primært farlig avfall sånn som bilbatteri, spillolje etc. Når jeg deklarerer avfallet må jeg kartlegge hvilket avfall det er, mengde og innhold. Deretter sendes det til miljøstasjonen.

Som brannvernleder har jeg ansvar for å ivareta brannsikkerheten i Bodø Havn. Det innebærer at jeg må sørge for at årskontroller av brannslanger og brannslokningsapparat blir utført. Jeg skal også påse at brannøvelser blir gjennomført med jevnlige mellomrom. Foruten det tar jeg regelmessige brannvernrunder hvor jeg blant annet går over branndører og påser at disse har fripassasje.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?
Det var egentlig tilfeldig at jeg endte opp i Bodø Havn. Startet med å jobbe på kontrakter. Dette gjorde jeg i halvannet år, hvor jeg var innom både vedlikeholdsavdelingen og oppsynet. Da det ble utlyst en fast stilling som fagarbeider søkte jeg på jobben, og siden har jeg vært her.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn….
Er at det er en fin arbeidsplass med gode kollegaer. Det er et veldig godt sosialt miljø og arbeidsoppgavene er varierte.