I 2013 hadde havnen fire skip som gjennomførte snuhavnoperasjoner.Det som er unikt med de tre snuhavnanløpene i 2015 er:Størrelsen på skipet og dermed antall passasjerer (største hittil i Nordnorge har vært skip med knappe 700 passasjerer) Skipet vil gå i pendel med ukeslange cruisetokt mellom Malmø (hvor to cruise starter og ender), Bodø (hvor tre cruise starter og ender) og Lakselv (hvor to cruise starter og ender)Cruisestart i Bodø resulterer i ekstra anløp i hvert av de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark + Russland ved at følgende destinasjoner anløpes Leknes, Tromsø, Alta, Honningsvåg og Lakselv + Murmansk.

Store lokale, regionale og landsdelsmessige ringvirkninger:

  • Lokalt: 
Snuhavn vil bety mye for nærings- og reiselivet i Bodø ved at snuhavnanløpene vil bringe maks 10.800 passasjerer til Bodø som skal alle passasjerer og deres baggasje skal transporteres, flere vil besøke lokale attraksjoner, spise lunsj i byen, besøke butikker etc. I tillegg kommer leveranser av varer og tjenester til skipet passasjerer og mannskap, håndtering av avfall etc. På sikt vender statistisk noen av passasjerene tilbake som ordinære turister.
  • Regionalt: 

Gir muligheter for besøk til attraksjoner i regionen.

  • Landsdelsmessig: 

Gir mulighet for at hele landsdelen får besøk av flere cruiseskip og passasjerer, med de økonomiske ringvirkninger dette gir. Dette da et normalt cruise som starter og avsluttes f.eks. i Hamburg så varer et cruise 12 dager. Med snuhavn i Bodø så gis potensielle cruisepassasjerer muligheten til å se Nordnorge og/eller Svalbard og Nordvest Russland på kun 1 uke. 

  • Økonomiske ringvirkninger (konservativt anslag)
    • Bodø             : kr. 18 millioner
    • Landsdelen   : kr. 50 millioner