Sterke og usanne påstander

- DN publiserte etter dommen i lagmannsretten, der for øvrig Bodø Havn vant frem på alle punkter, en pressemelding fra Hurtigruten, med sterke og usanne påstander uten at Bodø Havn fikk uttale seg samtidig, sier Willumsen. Det ble heller ikke opplyst at artikkelen var en pressemelding fra Hurtigruten.


Foto: Victoria Hodgson, Bodø kommune

I artikkelen ble det påstått at Hurtigruten betaler dobbel kaileie, at pengene går til «fjonge restaurantprosjekter» og at cruiserederier får kjemperabatter. Dette ble i lagmannsretten tilbakevist og retten ga Bodø Havn medhold på alle punkter.

 

Brudd på god presseskikk

I klagen til PFU mener Bodø Havn at DN har brutt reglene for god presseskikk på flere punkter. Det gjelder samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger og beskyldninger, faktafeil i forsidehenvisninger og artikkel, at det er skapt et usaklig inntrykk og at DN ikke rettet opp i feil.

 

- Vi kan ikke finne oss i hva som helst og som offentlig aktør har vi et spesielt ansvar for å si ifra når vi mener at det tråkkes over streken, og det er derfor vi har bragt Dagens Næringsliv inn for PFU, sier Willumsen.

 

Det er ventet at klagen blir behandlet før jul.