Det forventes økt trafikk på sjøen i sommer. Det samme gjelder for trafikken inn til Bodø havn. Havna ser frem til å ta imot båtfolket, men det er viktig at det blir gjort på en trygg og god måte.

-Siden vi i år må feriere i eget land, forventer vi at mange kommer til å bruke ferien til sjøs. Vi har derfor grunn til å tro at mange båtfolk vil finne veien til Bodø, forteller driftssjef Morten Nydal.


Forberedelser til sommersesongen
Bodø Havn ar hatt møte med blålysetaten, smittevernoverlegen og NOKAS for en gjennomgang av gjestehavna og basert på det, gjort en vurdering rundt hvilke tiltak som bør iverksettes for å opprettholde god sikkerhet og smittevern i havna.

-Vi håper at et godt samarbeid med etater og aktører, samt forsterkede tiltak, kan bidra til å øke sikkerheten i gjestehavna, samt minimere risikoen for smitte, forklarer driftssjef Morten Nydal.

I forbindelse med påsken ble gjestehavna stengt på grunn av smittesituasjonen.

-Nå som smittetallene er lave, og vi har gått inn i en fase hvor landet gradvis åpnes opp igjen, er det også naturlig at gjestehavna åpner opp for å ta imot båtglade folk, sier Morten Nydal.


Oppfordrer båtfolket til å følge sikkerhets- og smitteverntiltak
Gjennom sommersesongen vil det bli holdt ekstra tilsyn ved gjestehavna. Servicebygget ved Molorota vil være åpent som normalt, men vil følge gode renholdsrutiner. Det settes også opp dispensere med håndsprit inne på servicebygget. Langs gjestebryggene vil det bli hengt opp sikkerhets- og smittevernsinformasjon, og alle som farter gjennom Bodø havn oppfordres til å følge FHIs retningslinjer for smittevern.

-Bodø Havn tar smittevernhåndteringen på alvor, og det forventes at gjestende fartøy også forholder seg til disse reglene og holder avstand til andre båter og båteiere. Dersom alle følger rådene som er satt, ligger det til rette for at alle skal få en fin båtsommer i Bodø havn, understreker Nydal.