Åpningen ble markert med en enkel åpningsseremoni hvor ordfører Ole Hjartøy foretar den offisielle åpningen. Styreleder i Bodø Havn, Tom-Cato Karlsen, og Havnedirektør Ingvar Mathisen var også være tilstede for å markere åpningen. Åpningen ble markert med kake, kaffe, snorklipping og fanfare.

- Dette er et anlegg vi er veldig stolte over og som allerede er tatt godt i mot, sier Havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Bodø Havn. Han viser til at tett på 270 av de totalt 299 båtplassene allerede er solgt før anlegget åpnes, og fortsetter: - Dette er et unikt anlegg ettersom hele anlegget er mobilt. Det er gjort mulig gjennom at vi har etablert en 250 meter lang og 4 meter dyp flytemolo som fungerer som bølgedemper. Innenfor denne har vi etablert en trygg havn for fritidsbåter, fiskebåter og næringsaktører.


Om Rønvika Havn & Marina

Flerbruksanlegget Rønvika Havn & Marina er et anlegg for fiskeri, industri og fritid. Anlegget har ved åpningen 299 båtplasser, men kan utvides til å inneholde opp mot 600 båtplasser innenfor eksisterende reguleringsområde. Anlegget er unikt gjennom at det i sin helhet er mobilt og kan eventuelt flyttes ved behov. Som bølgeskjerming er det produsert en flytemolo i betong på 250 meters lengde med dybde på ca 4 meter. Inni denne flytemoloen er det etablert 125 boder. I tilknytning til anlegget blir det etablert et servicebygg for å kunne håndtere vann, strøm og avfall samt at det etableres ca 100 parkeringsplasser i området. Totalkostnaden for er ca 40 millioner kroner og er finansiert av Bodø Havn, som også vil drifte anlegget. Totalentreprenør for anlegget har vært Marina Solutions AS, tilhørende i Ørsta.

Litt fakta:- Anlegget består av 876 meter brygge- Det er brukt 1 400 m3 med betong- Bryggeanlegget holdes på plass med 90 anker og 4 500 meter tau og kjetting