I tillegg eier vi 2.507 kaimeter, hvorav 770 meter er privat.

Det totale antall bryggemeter er ca. 1.500.

Her er en oversikt over hvilke bygg Bodø Havn eier:

 • Molokroken (25 m²) - ytterst på moloen
 • Sjøbod Fiskerikai (40 m²) - på moloen
 • Bod/teknisk rom Fiskerikai (6 m²) - på moloen
 • Molostua - Servicebygg (841 BRA) - indre havn
 • Sandkaia (9 m²) - Sandkaia
 • Skur A Jernbanekaia (615 m²) - Jernbanekaia
 • Skur B Jernbanekaia (615 m²) - Jernbanekaia
 • Skur C Jernbanekaia (1150 BRA) - Jernbanekaia
 • Teknisk bod fergekaia (6 m²) - Fergekaia
 • Servicebygg Hurtigruten/Vestfjordsambandet (310 m²) - Fergekaia
 • Servicebygg i tilknytning til døgnhvileplass (50 m²) - Fergekaia
 • Utleiebygg Jernbaneveien (426 BRA) - Jernbaneveien
 • Asko/Bama (1.897 BRA) - Klinkerveien
 • Servicebygg Rønvika Havn & Marina (50 m²) - Klinkerveien
 • Fyrvokterboligen (150 m²) - Nyholmen
 • Garasje Nyholmen (50 m²) - Nyholmen
 • Rødbrygga (240 m²) - Nyholmen
 • Smia (240 m²) - Nyholmen
 • Lager (20 m²) - Nyholmen
 • ANS Bodøterminalen (10.500 m²) - Bodøterminalen