Havneoppsynet Bodø Havn

Tar imot bestilling av kaiplass og andre tjenester.

Havneoppsynet kontaktes på telefon: 908 98 020. Telefonen er døgnbemannet.

Havneoppsynet kan også kontaktes på epost: vakt@bodohavn.no

 

Slepebåt

Bodø Havn har ikke slepebåt til disposisjon, men ved mindre oppdrag kan redningsskøyta kontaktes.

RS Odd Fellow III Tlf: 916 79 669

RS Hans Herman Horn Tlf: 916 79 668

Ved behov utover dette kan Bodø Havn kontaktes for videreformidling.

 

Fortøyningshjelp

Havneoppsynet kan kontaktes for bestilling av fortøyningshjelp på tlf: 908 98 020, eller på epost: vakt@bodohavn.no

 

Los

Nærmeste losformidling er Lødingen. De kan kontaktes på tlf 76 98 68 10 og 51 73 53 97, samt på kanal 13 og 16.