Styret har følgende representanter:

Inger Hilde Tobiassen, styreleder. Varamedlem, Cecilie R. Lekang

Inge Henning Andersen, nestleder. Varamedlem, Bernt Aanonsen

Cato Henriksen, styremedlem. Varamedlem, Tommy Wisth

Marit Sivertsen, styremedlem. Varamedlem, Jeanette Schau Tangstad

Arild Nohr, styremedlem. Varamedlem, Jon Tørset

Arve Knutsen, Styremedlem (Nordlands Fylkeskommunes representant). Varamedlem, Stian Hiis Bergh

Erlend A. Willumsen, Styremedlem, Ansattevalgt representant.  Varamedlem, Joanna Skowron

Med på bildet er også Havnedirektør Kjersti Stormo

 

Innkallinger og Protokoller

Under dokumenter legges innkallinger med sakspapirer, samt protokoller etter styremøter.