Det meldes om svært kraftige vindkast det neste døgnet, med oransje farevarsel. Vi har allerede observert flere båter som trenger å sees til fortøyninger. Da vi har begrenset kapasitet, ber vi om at båteiere som ikke har vært å sett til båten sin, om å gjøre dette snarest. For din egen sikkerhet rådes det ikke å dra ut på bryggene etter at været slår til for fullt. Om man under omstendigheter må ut for å sikre etter at være har tatt seg opp, anbefales det å bære redningsvest, og at man gjerne går flere sammen eller varsler noen slik at man vet hvor du er.

Vi oppfordrer også om at løse gjenstander på båter sikres slik at disse ikke er til fare for personer eller materiell.

Det meldes om 30-40 m/s på utsatte områder og skulle dette slå til, vil det bli vurdert å stenge moloen for å hindre personskader.

Tidslinje

  1. Lørdag 16. februar 2019 kl 1 - Vinden øker
  2. Lørdag 16. februar 2019 kl 16 - Vinden avtar

Kilde: Metrologisk institutt og Yr.no (https://www.yr.no/sted/Norge/Nordland/Bod%C3%B8/Bod%C3%B8/)