Informasjon om koronaviruset og Bodø Havns drift
Koronapandemien påvirker samfunnet i stor grad og vi får stadig inn henvendelser om hvordan dette påvirker skipsfarten inn til Bodø og den daglige driften i Bodø Havn. Havner regnes som samfunnskritisk infrastruktur som skal prioriteres i den aktuelle situasjonen. De tiltak som er iverksatt av offentlige myndigheter for å begrense trafikk og redusere smitterisiko er primært rettet mot persontrafikk og bevegelsesfrihet for personell. Det betyr at skip kan anløpe Bodø Havn og godstrafikken går inntil videre som normalt. Aktørene som holder til i Bodø Havn har åpent, men mange har stengt for besøkende. Det anbefales derfor at man tar kontakt på telefon dersom man ønsker kontakt. 

Dersom det er behov for adgangskort til ISPS områder eller annen bistand kan havneoppsynet kontaktes på tlf. 908 98 020. NB! Husk gyldig ID ved adgangskort.

Gjeldende regler for alle som ankommer Bodø Havn (24.09.20)

  1. Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i kranatene i 10 dager.
  2. Fartøy med minstanke om smitte eller symptomer på infeksjon skal umiddelbart isolere den/de syke. Eventulle nærkontakter settes i karantene. Undersøkelse og oppfølging gjøres i neste havn, hvor lokale helsemyndigheter beslutter tiltak for skipet. Symptomene er hoste, feber, kort-/ tungpustet.
  3. Fører av skip på internasjonal reise som har mistanke om eller bekreftet covid-19-smitte om bord er etter IHR-forskriften § 5 pliktig til snarest mulig og senest ved ankomst til første ankomstpunkt i Norge å varsle om helsetilstanden om bord. Fartøyer som har oppstart i en fastlanshavn i Norge og som kun anløper andre fastlandshavner i Norger er ikke forpliktet til å varsel, men oppfordres til å følge samme rutine.
  4. Har du spørsmål om dokumentasjon ved mannskapsbytte? Se sjøfartsdirektoratets hjemmesider her.

Viktig kontaktinfo
Dersom du har symptomer som feber, hoste, kortpustethet, og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt med følgende;

  • Har du behov for helsehjelp, ring fastlege eller legevakt på 116 117
  • Ved fare for liv og helse, ring 113.
  • Har du spørsmål om koronaviruset, ring Helse Norges informasjonstelefon på 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager 08-18 og helger 10-16.

Det er viktig at personer med luftveissymptomer ringer før de oppsøker lege. Dette for å unngå eventuell smitte ved legekontorene.

Nyttige lenker

Sjøfartsdirektoratet om koronasituasjonene

Kystverkets svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med utbruddet

Generell informasjon fra Regjeringen

FHI temaside

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Håndtering av covid-19 på skip